Broedsucces van mezen

Vogelwerkgroep Neede     Nestkastverslag 1997 - 2002

Door de jaren heen heeft Vogelwerkgroep Neede altijd een aantal actieve mensen gehad die zich bezig hield met het wekelijks controleren van nestkasten. Hieronder ziet u de resultaten van de 1997 - 2002.
In tabel 1 staat hoeveel broedsels er per soort per jaar waren
In tabel 2 staat hoeveel eieren elk soort de afgelopen 6 jaar heeft gelegd.
In tabel 3 staat hoeveel jongen er per soort per jaar uitgevlogen zijn.

jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002
koolmezen 47 48 40 40 65 61
pimpelmees 17 18 24 23 33 39
glanskopmees 0 0 0 0 2 2

Tabel 1 Broedsels per soort

jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002
koolmees 491 456 447 385 606 579
pimpelmees 212 218 282 270 360 422
glanskopmees 0 0 0 0 19 19

Tabel 2 eieren per soort
In tabel 2 is de toename van de pimpelmees te zien. Ook neemt het aantal koolmees-eieren af.

Interessant is het om het gemiddeld aantal eieren per soort te berekenen, dat levert de volgende getallen op:

koolmees 10
pimpelmees 12
glanskopmees 10

 

jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002
koolmees 281 316 338 285 423 377
pimpelmees 167 197 176 207 298 345
glanskopmees 0 0 0 0 19 18

Tabel 3 jongen per soort

Aan de hand van tabel 3 kun je berekenen welk percentage van de gelegde eieren ook daadwerkelijk uitkomt.
Dit levert de volgende gegevens op:
 

jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002
koolmees 57% 69% 76% 74% 70% 65%
pimpelmees 79% 90% 62% 77% 83% 82%
glanskopmees - - - - 100% 95%

Links een koolmeesjong, rechts een pimpelmeesjong. Deze jongen zaten beiden in een pimpelmezen nest. Vermoedelijk moest een koolmeesvrouwtje snel een ei kwijt en heeft het ei bij het pimpelmezennest in gelegd.


Vogelwerkgroep Garderen nestkastverslag 2002
  

  Koolmees Pimpelmees Zwarte mees
  nesten jongen nesten jongen nesten jongen
Boeschoten (oost) 18 142 9 85 4 31
Boeschoten (west) 15 96 11 87    
Stroeerzand (oost) 7 49 4 32    
Stroeerzand (west) 15 86 1 5    
Bergsham 8 71 3 29    
Vossen (west) 16 118 5 35 3 22
Vossen(oost/noord) 39 302 15 141 5 32
Kootwijkerveen 10 53 4 35    
Hennepstede 7 52 2 19    
's Grevenhout 16 94 4 30 2 14
Wilbrinkbos 9 71 5 51    
             
Totaal: 160 1134 63 549 14 99
Gem. per broedsel:   7,1   8,7   7,1

 

N.B. De enige matkopmees in bovenstaande nestkasten broedde in Vossen- Oost, 1 nest, 8 jongen.
In de eerste kolom onder elk jaar het aantal broedsels, in de tweede de gemiddelde nestgrootte.

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Koolmees 180 4,6 123 7,1 153 6,7 171 6,2 108 7,3 149 6,2 160 7,1
Pimpelmees 89 6,6 65 7,9 59 8,1 64 8,1 52 8 68 7,5 63 8,7
Zwarte mees 11 6 11 7,6 22 6,6 21 7 22 6,5 8 6,4 14 7,1
Matkopmees 1 3 2 6 4 5,5 2 6,5         1 8

Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.  Nestkastverslag 2002

Totalen van de broedgegevens per soort per controlegebied

Koolmees 2002      

1e broedsel

2e broedsel
  1e broedsel

2e broedsel

totaal datum 1e ei ei juv uit ei juv uit
Beek de 7   7 15.04 62 60 60      
Bikbergen 1 15 2 17 07.04 107 84 79 13 11 9
Bikbergen 2 8 1 9 10.04 67 64 63 6 5 5
Boekesteyn 14   14 14.04 103 89 76      
Crailo 6 2 8 08.04 51 51 40 11 0 0
Dassenbos A27 13 1 14 12.04 103 92 77 8 8 4
Eikenrode 3   3 08.04 20 15 14      
Flevorama 9 1 10 13.04 73 70 45 1 0 0
Fransche Kamp 25 3 28 09.04 208 196 192 15 12 12
Hilversums wasmeer 7 1 8 16.04 57 50 49 5 0 0
Heidebloem 15 1 16 . 91 71 70 5 5 5
Hoorneboeg 6   6 11.04 47 14 13      
Julianaoord 7   7 15.04 52 48 47      
Korp van Oudheusden 21 6 27 08.04 184 160 160 45 38 38
Laarder wasmeer 28 6 34 24.04 236 215 193 32 22 22
St. Michael 9 1 10 10.04 81 74 63 9 8 8
Oud Bussem 20 1 21 14.04 166 149 143 6 5 5
PWN Bussum 13   13 21.04 98 75 75      
PWN Laren 23   23 09.04 210 166 161      
Smithuijserbos 8 1 9   53 47 37      
Snip de 12   12 10.04 92 84 84      
Spanderswoud 6   6 19.04 37 27 24      
Sypesteyn 7 2 9 16.04 49 33 33 4 0 0
Zuiderhof de 6   6 09.04 50 47 41      
                     
Totaal 288 29 317 07.04 2297 1981 1831 160 114 108

 

Zwarte mees 2002      

1e broedsel

2e broedsel
  1e broedsel

2e broedsel

totaal datum 1e ei ei juv uit ei juv uit
Bikbergen 1 2 2 4 31.03 15 14 13 15 13 13
Bikbergen 2 4 2 6 07.04 31 29 26 14 12 12
Crailo 2 2 4 04.04 15 15 15 12 6 6
Hilversums wasmeer   1 1 29.04       8 7 7
PWN Laren 2 1 3 08.04 18 18 18 8 8 8
Smithuijserbos 2 2 4 31.03 20 11 11 18 18 17
                     
Totaal 12 10 22 31.03 99 87 83 75 64 63

 

Pimpelmees 2002      

1e broedsel

2e broedsel
  1e broedsel

2e broedsel

totaal datum 1e ei ei juv uit ei juv uit
Beek de 7   7 15.04 60 58 58      
Bikbergen 1 6   6 07.04 43 17 14      
Bikbergen 2 16   16 06.04 167 145 140      
Boekesteyn 14   14 08.04 103 89 69      
Crailo 6   6 09.04 56 56 56      
Dassenbos A27 3   3 09.04 30 28 27      
Domein het 3   3 20.04 21 21 21      
Eikenrode 8   8 06.04 90 85 85      
Flevorama 14   14 07.04 134 120 90      
Fransche Kamp 8   8 05.04 78 72 72      
Hilversums wasmeer 6 1 7 09.04 35 27 27 2 0 0
Heidebloem 6   6   45 38 37 . . .
Hoorneboeg 6 . 6 07.04 58 53 43 . . .
Julianaoord 6 . 6 12.04 54 49 49 . . .
Korp van Oudheusden 19 . 19 06.04 196 178 178 . . .
Laarder wasmeer 4 1 5 22.04 23 23 22 11 9 5
St. Michael 14 1 15 03.04 154 143 139 7 7 7
Oud Bussem 13 . 13 05.04 133 116 93 . . .
PWN Bussum 7 . 7 07.04 73 59 51 . . .
PWN Laren 9 . 9 08.04 121 106 95 . . .
Smithuijserbos 4 . 4 . 37 33 32 . . .
Snip de 10 . 10 09.04 94 87 80 . . .
Spanderswoud 5 . 5 14.04 31 28 25 . . .
Sypesteyn 5 . 5 07.04 53 52 52 . . .
Zuiderhof de 6 . 6 06.04 57 44 42 . . .
. . . . . . . . . . .
Totaal 205 3 208 03.04 1946 1727 1597 20 16 12

 

Glanskopmees 2002 . . .

1e broedsel

2e broedsel
. 1e broedsel

2e broedsel

totaal datum 1e ei ei juv uit ei juv uit
Bikbergen 2 2 . 2 03.04 18 18 18 . . .
Boekesteyn 1 . 1 12.04 8 8 8 . . .
Flevorama 1 . 1 07.04 8 8 8 . . .
Fransche Kamp 1 . 1 15.04 10 10 10 . . .
Korp van Oudheusden 1 . 1 11.04 8 8 8 . . .
Oud Bussem 2 . 2 03.04 15 15 15 . . .
Zuiderhof de 1 . 1 17.04 8 7 7 . . .
. . . . . . . . . . .
Totaal 9 . 9 03.04 75 74 74 . . .

 

Totalen van de broedgegevens per soort in het gehele onderzoeksgebied

Vogelsoort 2002 . . .

1e broedsel

2e broedsel
. 1e broedsel

2e broedsel

totaal datum 1e ei ei juv uit ei juv uit
Koolmees 288 29 317 07.04 2297 1981 1839 160 114 108
Pimpelmees 205 3 208 03.04 1946 1727 1597 20 16 12
Zwarte Mees 12 10 22 31.03 99 87 82 75 64 63
Glanskopmees 9 . 9 03.04 75 74 74 . . .

 

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per soort van het eerste broedsel

nestkasten jongen

Koolmees

288 6.39

Pimpelmees

205 7.79

Zwarte Mees

12 6.83

Glanskopmees

9 8.22

Nestkastencontrole 2002 Vogelwacht Uffelte

Over leegstand onder de 305 beschikbare kastjes hadden we in 2002 niet erg te klagen. Met 46 kastjes onbezet bleef het aantal duidelijk onder het jaarlijkse gemiddelde. Wel hadden controleurs op enkele routes te klagen over verstoring. Vooral op Oosterzand I en II werd de leiding regelmatig geconfronteerd met ongewenst bezoek. Deksels eraf, nestkasten op de grond, nesten leeggeroofd, enz. waren de voornaamste klachten. Wij kunnen helaas geen uitsluitsel geven over de oorza(a)k(en) van dit ergernis wekkende ongemak. We hebben wel het vermoeden dat de oorzaak natuurlijk is en niet bij de mens ligt. We denken bijv. aan eekhoorn, marter, Vlaamse gaai. Wij kunnen onze medewerkers alleen maar adviseren aan het begin van de controle bij alle kastjes een steen op het deksel te leggen. Veel verstoringen worden daarmee voorkomen. Ook kun je het deksel d.m.v. een spijker zekeren.

De beste bezetting hadden de routes Binnenveld I en II en dat was voorgaande jaren nooit het geval. Op beide routes zijn veel nieuwe kastjes opgehangen en andere zijn verplaatst. Dat had mogelijk een gunstig effect op het resultaat.

Van de route Binnenveld II is het aantal uitgevlogen jongen niet bekend (niet genoteerd).

Bezetting nestkastjes per route.

  Oosterzand I Oosterzand II Rheebruggen Binnenveld
  paar ei jong paar ei jong paar ei jong paar ei jong
Koolmees 8 71 67 3 27 26 12 114 111 10 78 68
Pimpelmees 7 72 71 3 32 25 10 116 99 6 70 64
Zware mees 1 8 6 2 18 18 - - - 2 16 15
Matkopmees 2 verstoord - - - - - - - - -
  2e broed:
koolmees: 3
zwarte mees: 1
2e broed:
koolmees: 3
zwarte mees: 1
2e broed:
koolmees: 1
2e broed:
zwarte mees: 1

 

  Binnenveld II Binnenveld III Westerzand Holtinge
  paar ei jong paar ei jong paar ei jong paar ei jong
Koolmees 12 100 ? 11 70 51 8 67 62 10 91 89
Pimpelmees 5 59 - 10 96 88 5 48 36 4 44 41
Zware mees 1 9 - 1 9 9 - - - - - -
Matkopmees 2 18 - 1 9 9 - - - 1 10 10
  2e broed:
koolmees: 1
zwarte mees: 1
2e broed:
-
 
2e broed:
koolmees: 1
2e broed:
-

Wie meer wil weten over de Vogelwerkgroep Wageningen e.o, kan terecht op hun eigen website (http://wageningen.knnv.nl/vwg), die ook te bereiken is via de KNNV-site (www.knnv.nl/wageningen).