Broeden zonder eieren

In de negen jaar van haar leven heeft B.898522 in de eerste drie levensjaren 21 jongen grootgebracht, maar daarna heeft ze zes jaar achter elkaar gebroed zonder eieren te leggen! Dit verschijnsel van vrouwtjes die op een leeg nest broeden in plaats van op eieren komt regelmatig voor op Vlieland en ook op zandgronden van de vaste wal. Zure regen, kalkgebrek en inteelt zijn mogelijke oorzaken.
Voor de overleving van de betreffende vrouwtjes hoeft dit niet direct nadelig te zijn. Eieren leggen en jongen groot brengen kost veel energie en door dit over te slaan investeert de mees in zich zelf en niet in haar nageslacht. Het blijft echter een onnatuurlijk verschijnsel, maar er is meer onderzoek nodig om de oorzaak te vinden.

Broedende koolmees vrouw Han Bouwmeester

lees verder

Bron: Mezenonderzoek op Vlieland (www.nioo.knaw.nl)