Timing: te vroeg of te laat?

Om gezonde jongen groot te kunnen brengen is de koolmees erg afhankelijk van rupsen. De jongen moeten in het nest zitten op het moment dat er sprake is van een piek in het rupsenaanbod. Een kwestie dus van goede timing, maar het kan ook gebeuren dat de mezen te vroeg of te laat zijn. Ons onderzoek heeft aangetoond dat zowel de koolmees als de rups van de wintervlinder reageren op de ontwikkeling van de temperatuur in het voorjaar. De mees doet dat echter op een wat andere manier dan de rups. Nu de gemiddelde temperatuur stijgt ontstaat er een probleem. Het moment waarop de jonge meesjes in het nest zitten valt niet meer samen met de rupsenpiek. In sommige jaren kan dit tot gevolg hebben dat vele jonge mezen verhongeren omdat de ouders niet genoeg rupsen kunnen vinden.
Deze onderzoeksresultaten waren alleen mogelijk omdat wij van een aantal terreinen (waaronder Vlieland) over een periode van tientallen jaren gegevens hebben

Wintervlinders Jan Visser NIOO-KNAW

man: onderzijde

man: bovenzijde 

de vrouw is ongevleugeld

Terug naar de startpagina

Bron: Mezenonderzoek op Vlieland (www.nioo.knaw.nl)