Vogelnamen in Latijn, Duits, Engels, Frans en Nederlands (2020)

Met dank aan de onbekenden die de lijst ingetypt hebben (niet de eigenaresse van deze site)

Downloaden van de verkorte lijst met 9147 namen in excel (1.8 megabyte) kan op de volgende manier:

Klik hier met de rechtermuisknop kies 'openen' of 'doel opslaan als'

Let op: Op bijvoorbeeld een iPad 2017 kunnen standaard 4096 regels gelezen worden.
Download het bestand bijvoorbeeld op een laptop of computer voor alle namen, of kies voor inlezen in 3 aparte bestanden.

Klik hier met de rechtermuisknop en kies 'doel opslaan als' voor een zip-versiebestaande uit 3 delen

De kolomkoppen betekenen het volgende:

NR Volgnummer
NAMEHOLL Nederlandse naam
NAMEHOWA Latijnse naam volgens Howard
NAMEDEUT Duitse naam
NAMEENGL Engelse naam
NAMEFRAN Franse naam

Downloaden van de uitgebreide lijst met 10158 namen in Excel (3.6 megabyte) kan op de volgende manier:

Klik hier met de rechtermuisknop en kies 'openen' of 'doel opslaan als'

Let op: Op bijvoorbeeld een iPad 2017 kunnen standaard 4096 regels gelezen worden.
Download het bestand bijvoorbeeld op een laptop of computer voor alle namen, of kies voor inlezen in 3 aparte bestanden.

Klik hier met de rechtermuisknop en kies 'doel opslaan als' voor een zip-versiebestaande uit 3 delen

De kolomkoppen betekenen het volgende:

LFNR
NAMEHOWA
NAMECLEM
NAMEWOLT
NAMEDEUT
NAMEENGL
NAMEFRAN
NAMEHOLL
ERSTDAT
ERSTBESH
CL_FAM
CL_ART
HM_FAM
HM_ART
CLEMENT

Volgnummer
Latijnse naam volgens Howard
Latijnse naam volgens Clement
Latijnse naam volgens Wolters
Duitse naam
Engelse naam
Franse naam
Nederlandse naam
Jaar dat soort voor het eerst werd beschreven
Naam van degene die de soort voor het eerst beschreef
Familienummer volgens Clement
Soortnummer volgens Clement
Familienummer volgens Howard
Soortnummer volgens Howard
Volledig nr. volgens Clement