Vogelnamen in Latijn, Duits, Engels, Frans en Nederlands (2018)Met dank aan een onbekende die de lijst ingetypt heeft (niet de eigenaresse van deze site)

Downloaden van de verkorte lijst (1.8 megabyte) kan op de volgende manier:

Klik hier en kies 'openen'

Klik hier met de rechtermuisknop en kies 'doel opslaan als'

De kolomkoppen betekenen het volgende:

NAMEHOWA Latijnse naam volgens Howard
NAMEDEUT Duitse naam
NAMEENGL Engelse naam
NAMEFRAN Franse naam
NAMEHOLL Nederlandse naam

Download tijd voor
- een analoog modem (56 kb) is ongeveer 16 minuten
- kabelinternet is tussen 0.5 en 1 minuut.


Downloaden van de uitgebreide lijst (3.6 megabyte) kan op de volgende manier:

Klik hier en kies 'openen'

Klik hier met de rechtermuisknop en kies 'doel opslaan als'

De kolomkoppen betekenen het volgende:

CL_FAM
CL_ART
HM_FAM
HM_ART
CLEMENT
LFNR
NAMEHOWA
NAMECLEM
NAMEWOLT
NAMEDEUT
NAMEENGL
NAMEFRAN
NAMEHOLL
ERSTDAT
ERSTBESH
Familienummer volgens Clement
Soortnummer volgens Clement
Familienummer volgens Howard
Soortnummer volgens Howard
Volledig nr. volgens Clement
Volgnummer
Latijnse naam volgens Howard
Latijnse naam volgens Clement
Latijnse naam volgens Wolters
Duitse naam
Engelse naam
Franse naam
Nederlandse naam
Jaar dat soort voor het eerst werd beschreven
Naam van degene die de soort voor het eerst beschreef