Mezen Loco Oplossing

Als alles klopt, dan is dit figuur te zien

    of    

Dit zijn de vragen en antwoorden:

1 Welke kleur is 'het petje' van een koolmees? 15 zwart
2 Wat eet een mees in de zomer? 17 rupsen en spinnen
3 Van welk materiaal is een nestkast gemaakt? 14 hout
4 Hoe groot is het vlieggat in een nestkast? 16 28 tot 32 mm
5 Welke kleur is de buik van een kool- of pimpelmees? 3 geel
6 Waaruit bestaat de onderste laag van een nest van een mees? 18 takjes
7 Waaruit bestaat de middelste laag van een nest van een mees? 1 mos
8 Waaruit bestaat de bovenste laag van een nest van een mees? 5 haren en wol
9 Hoe hoog moet een nestkast hangen? 13 minimaal 1.80 meter hoog
10 In welk richting hangt het vlieggat van de nestkast? 4 tussen zuid- en noordoostelijke richting
11 Wat zijn vijanden van jonge mezen in een nestkast? 6 ekster en specht (kijken in en nestkast, als een groot jong opspringt, dan grijpen ze een jong met de snavel; de specht kan een gat in de nestkast hakken)
12 Wat zijn vijanden van oudere mezen? 2 kat, sperwer en bosuil
13 Wat eet een mees in de winter? 11 pinda's, zaden en vetbollen
14 Van welke mezensoort heeft het mannetje een brede zwarte buikstreep: van de koolmees of de pimpelmees ? 7 koolmees
15 Wanneer is de broedtijd van een mees? 9 april tot juli
16 Welke kleur is 'het petje' van een pimpelmees? 12 blauw
17 Hoeveel % van de jongen mezen wordt niet ouder dan 1 jaar? 23 87
18 Wie bouwt het nest: het mannetje of het vrouwtje? 10 vrouwtje
19 Welke mees is kleiner: de koolmees of pimpelmees? 24 pimpelmees
20 In hoeveel dagen bouwt een mees een nest? 21 7 dagen
21 Hoeveel eieren legt een mees per nest? 19 8 tot 12
22 Hoeveel dagen broedt de vrouwtjes mees? 8 14 dagen
23 Na hoeveel dagen vliegen de jonge mezen uit? 22 21 dagen
24 Wat is een mezenbol? 20 een vetbol met zaden die in de winter buiten opgehangen wordt