Opvallend veel mezen aanwezig in trekperiode

Bron: Leeuwarder Courant - 24 oktober 2005

ZwarteMeesNa de eerdere melding over het voorkomen van de zwarte mees (wāldmies) in ons land, zijn er op verschillende plaatsen in Friesland groepjes van deze vogelsoort gezien. Mevr. Hoogland uit Oudemirdum ontwaarde in een grote groep van koolmezen (blokmiezen) en pimpelmezen (blaumiezen) een tiental zwarte mezen. Mevr. Fekkes uit Midlum nam in haar woonplaats drie van deze vogeltjes waar

Bouke Hoekstra uit Stiens zag er eind september al zeven bij zijn woning. Een paar dagen later waren daar nog eens vijf. Greta Slagter uit Wons zag een groepje van vijf in een berk bij haar woning en Foeke Lellema uit Wommels had er al eentje op de voedertafel. Van Pieter Klompmaker uit Joure kwam de melding dat er vijf in de tuin verbleven. In een zilverspar aten ze van de zaden in de kegels. De vogeltjes lieten zich tot op enkele meters benaderen. De grootste groep tot nu toe zat bij het Tjeukemeer bij Rohel. Op zaterdag 1 oktober, op de landelijke vogelteldag, zaten daar 35 zwarte mezen in een groep bij elkaar.

Pimpelmees en loolmees aan pindanetjeDe laatste week worden ook de groepen koolmezen en pimpelmezen steeds groter. Ze worden veel bij de huizen gezien. Het gaat vast om zwervende en trekkende vogels uit eigen omgeving, maar er kunnen ook vogels uit noordelijker streken tussen zitten. Op enkele plaatsen zijn zelfs vogels met pootringen uit Rusland aangetroffen.

De trek van koolmees en pimpelmees is rond deze tijd een gewoon verschijnsel. Zodra er veel oostelijke en noordelijke vogels bijkomen, kan het op een invasie lijken. Opletten dus, of er ook een ‘Rus’ of een ‘Duitser’ in de achtertuin zit.

Veel mensen houden al rekening met het massale voorkomen van mezen. Ze hebben hun nestkastjes schoongemaakt en gecontroleerd. Voor de vogels zijn het mooie woninkjes om de nachten veilig in door te brengen. Meer informatie over mezen is te vinden op internetpagina: www.mezen.madelen.nl van Madelen Essens. Er zijn onder meer afbeeldingen uit een nestkastje te zien.

Lezers maakten de laatste tijd veel meldingen van opmerkelijke voorvallen in de vogelwereld. Zo trof Paul Rooth uit Pingjum op 30 september nog een waterhoentje (reidhintsje) aan in het Wilhelminapark in Sneek. De vogel had een jong van amper een dag oud. Niels Helder uit Noardburgum kreeg bij de Leijen bij Eastermar een visarend (fiskearn) prachtig in beeld. S. Bos uit Lemmer ontdekte tijdens een tochtje bij Bantaga zelfs twee ruigpootbuizerds (rūchpoaten) en een slechtvalk (Noardske falk).

Grote zilverreigers (grutte wite reagers) laten zich veel zien. In het Lauwersmeer zaten groepjes van elf en vijf, zo meldden Hans de Jong en Bauke Sienema. Luuk de Vries uit Mildam zag er vijf bij de Brandemeer.

StaartmeesVan Ep van Hijum kwam de melding van een sahelscharrelaar, begin september waargenomen tussen Warns en Hemelum. Dit uit een voličre ontsnapte dier was eerder al in Zeeland gesignaleerd.

Soms is langs de weg wat opvallends te zien. Zo ontdekte Jaap Hilt uit Koudum tussen Fonejachtburg en Leeuwarden een geheel witte fazant (fasant) mogelijk een albino. Van J. de Boer ut Bolsward kwam een melding dat hij onderweg naar Workum een sprierwitte spreew (protter) zag.

Wiebe van der Leij en Truus Kruiper meldden dat bij Sneek in een tunnel een vos was doodgereden. Het dier zal op zoek zijn geweest naar verkeerslachtoffers langs de weg en bij onraad de tunnel zijn ingevlucht. Momenteel komen er ook veel kerkuilen (goudūlen) om in het verkeer. Rond Lemmer werden in korte tijd zeven exemplaren gevonden, van elders kwamen vijf meldingen.

Vogelkundig medewerker LC Jan de Jong, Joure.

Voor meer bijzonder vogel en natuurnieuws houdt vogelkundig medewerker zich aanbevolen per post, telefoon:
E.A.Borgerstraat 66  8501 NG  te Joure. Tel. 0513-414788  of e-mail.

[ Home ]   [ Naar overzicht ]