Mezenteller 2005

In de nestkast zit het vlieggat een mezenteller, als een vogel de nestkast ingaat, dan verbreekt een infrarood lichtstraaltje en wordt dit geteld. Per bezoek aan de nestkast wordt de teller in ieder geval 2 maal opgehoogd, als de vogel de nestkast binnen gaat en er weer uit gaat. Doordat de staart soms extra telt, schat ik dat de teller ongeveer 2.5 maal opgehoogd wordt per bezoek van een mees. Deze telling zal niet helemaal zuiver zijn, als een mees alleen naar binnenkijkt telt deze waarschijnlijk ook mee. Als bijvoorbeeld een wesp de nestkast in vliegt door het midden van het vlieggat, dan zal deze de teller ook ophogen.

De tellerstand in deze grafiek is niet gecorrigeerd voor het aantal maal dat een mees de nestkast ingegaan is.

Van start nestbouw tot uitvliegen van de mezen staat de tellerstand in deze grafiek:

De tellerstand in deze 3 grafieken is in rood gecorrigeerd voor het aantal maal dat een mees de nestkast ingegaan is. (Tellerstand gedeeld door 2,5).