Mezen in een nestkast in 2007

8 februari 2007

Op zoek naar pinda's

Pinda's eten uit een broodkorf met een opening van 20 bij 2 cm.

Snoekduik in pindakorf Pinda te pakken!

Een snoekduik van een koolmees in de korf!

3 maart 2007

Het zelfgemaakte vetblok is in trek bij deze koolmees

13 maart 2007

Start nestbouw!

15 maart 2007

21 maart 2007

Koolmees, 'eigenaar van de nestkast Inspectie van de nestkast

Foto 1: Deze mannetjes mees is nu eigenaar van de nestkast
Foto 2: Inspectie van de nestkast

25 maart 2007

De bodem van de nestkast is bedekt

De bodem van de nestkast is bedekt

27 maart 2007

Verzamelen van mos voor het nest Verzamelen van mos voor het nest

Verzamelen van mos voor het nest. In mijn tuin is genoeg mos voor wel 100 mezennesten.

De nestkast wordt weer verlaten

De nestkast wordt in sneltreinvaart verlaten.

3 april 2007

3 april 2007

Het nest nadert de voltooiing. Nu is het wachten op het eerste ei.

8 april 2007

Het mezennest op 1e paasdag:

7 april 2007

10 april 2007

Het eerste ei is om 7 uur in de nestkast gezien. Om half 8 kwam de mees terug in de nestkast om het ei gedeeltelijk te bedekken. Daarom is het niet mogelijk een nieuw opname te maken met betere verlichting.

10 april - 1e ei

Volgens mij eigen 'mezencalculator' zullen de mezen op 24 mei uitvliegen.
Dit is het schema:

  Actie van koolmezen   datum
  Start nestbouw:
  (nestbouw duurt 9 dagen)
  01-04
  Datum eerste ei:
  (iedere dag 1 ei, 9 dagen)
  10-04
  Broeden start op:
  (broedtijd is 14 dagen)
  19-04
  Jongen komen uit op:
  (jongen zijn 21 dagen in nestkast)
  03-05
  Uitvliegdatum   24-05
 

12 april 2007

Het 3e ei is in de nestkast gelegd

3 eieren in de nestkast

13 april 2007

Waarschijnlijk is het 4e ei in de nestkast gelegd, de eieren waren om 7 uur niet zichtbaar.

15 april 2007

Opname om half 8 's morgens, er zijn 6 eieren te zien in de nestkast.

6 eieren zichtbaar om half 8 Koolmees komt de eieren voor 8 uur bedekken

16 april 2007

Opname om 7 uur 's morgens, er zijn 7 eieren te zien in de nestkast.

17 april, 7e ei

17 april 2007

Het 8e ei werd om 7 uur 's morgens gelegd. Dit was te zien aan het gedrag van de mees. Direct na het leggen van het ei werden de eieren bedekt.
's Middags begon de mees al af en toe te broeden.

18 april 2007

De mees broedt op 9 eieren.

19 april 2007

Het 10e ei in de nestkast!

10e ei op 19 april

22 april 2007

De mees broedt nog steeds. Het mannetje brengt de broedende mees regelmatig een rups.

22 april - het mannetje brengt de vrouwtjesmees een rups

23 - 30 april 2007

Met een electronische teller wordt tussen 7 en 21 uur bijgehouden hoe vaak de mezen de nestkast in en uit gaan. Tijdens het broeden tussen 19 en 29 april stond de teller dagelijks tussen 80 en 120.
De tellerstand was op 30 april 150. Misschien een indicatie dat de jongen op het punt staan uit te komen.

Geen bijzonderheden, de mees broedt nog steeds.

1 mei 2007 (1e dag - tellerstand 490)

Jonge mezen.
Om 6:45 uur waren 2 jonkies te zien en 8 eieren.

2 jonge mezen

Om 8 uur werd een mini rups voor een jong gebracht.

8 uur: een mini rups voor een jong

Net na 9 uur: 4 jongen en 6 eieren / Beide ouders bewonderen de jongen

Net na 9 uur: 4 jongen en 6 eieren 

11 uur: weer een eierschaal gevonden: het 5e jong is geboren.

Weer een eierschaal

Om 16 uur lagen er nog 5 eieren in de nestkast.

2 mei 2007 (2e dag - tellerstand 480)

Om 6:30 uur lagen er nog 2 of 3 eieren in de nestkast.
Graven in de nestkast om deze schoon te houden.

Om 6:30 uur nog 2 of 3 eieren in de nestkast Graven in de nestkast

3 mei 2007 (3e dag - tellerstand 620)

Uitwerpselen verwijderen / het mannetje geeft het vrouwtje een rups.

Uitwerpselen verwijderen het mannetje geeft het vrouwtje een rups

De jongen om 14 uur.

De jongen om 14 uur

4 mei 2007 (4e dag - tellerstand 780)

De jongen om 8 uur. Waarschijnlijk zijn 9 jonge mezen.

5 mei 2007 (5e dag - tellerstand 1120)

De jongen om 10 uur / graven in de nestkast om deze schoon te houden

De jongen om 10 uur graven in de nestkast

6 mei 2007 (6e dag - tellerstand 1170)

De jongen om 10 uur / In het midden een mees die over de lengte van het nest ligt.

6 mei 6 mei

7 mei 2007 (7e dag - tellerstand 1350)

De jongen om 9 uur. Het is de eerste regendag sinds 29 maart.
De tellerstand is ondanks de grote hoeveelheid regen (12 mm) toch hoger uitgekomen dan gisteren.

Mezen op 7 mei

8 mei 2007 (8e dag - tellerstand 1310)

De jongen om 9 uur. Ze groeien erg hard.

8 mei

9 mei 2007 (9e dag - tellerstand 1270)

De jongen om 10 uur.

9 mei

10 mei 2007 (10e dag - tellerstand 1300)

De jongen om 8 uur.

10 mei

11 mei 2007 (11e dag - tellerstand 2220 !)

11 mei

12 mei 2007 (12e dag - tellerstand 1720)

12 mei 12 mei

De mezen beginnen op echt vogeltjes te lijken, maar zullen nog een dag of 9 in de nestkast blijven.

13 mei 2007 (13e dag - tellerstand 1690)

13 mei

14 mei 2007 (14e dag - tellerstand 1620)

14 mei 14 mei

Alle mezen liggen keurig in een kring en springen op om te bedelen voor eten.

15 mei 2007 (15e dag - tellerstand 2170)

Door ongedierte voor de camera zijn de mezen minder duidelijk te zien.
Er worden steeds 8 mezen geteld, mees 9 heeft het blijkbaar niet gehaald.

15 mei 15 mei

16 mei 2007 (16e dag - tellerstand 1830)

16 mei

17 mei 2007 (17e dag - tellerstand 1310)

De vrouwtjesmees voert de jongen niet meer, ze zal dood gegaan zijn. Aan de stand van de teller was 's morgens al te zien dat er nog maar 1 mees aan het voeren is. Er zijn nog 7 jongen in de nestkast.

18 mei 2007 (18e dag - tellerstand 1270)

Er zijn nog 7 jongen in de nestkast, 4 jongen zijn duidelijk groter dan de rest.
De teller wordt door de jonge mezen zelf ook opgehoogd. Zij kijken regelmatig even naar buiten door het vlieggat.

19 mei 2007 (19e dag - tellerstand 1590)

's Morgens werden er in de nestkast 6 jongen geteld, 's avonds nog 4.
Tegen 19 uur zat er een jonge mees in een struik op 1 meter van de nestkast. Mogelijk is er toch al 1 jong uitgevlogen.

Jonge mees kijkt om 10 uur naar buiten. Vader mees brengt nog steeds voer

Jonge mees kijkt om 10 uur naar buiten / Vadermees brengt nog steeds voer

Een jonge mees om 19 uur in een struik

Een jonge mees om 19 uur in een struik naast de nestkast.

20 mei 2007 (20e dag - tellerstand 60)

Vadermees kwam 's morgens tot 8 uur in een zeer laag tempo voer brengen naar nog 3 levende mezen. Tegen half 10 uur werd besloten de nestkast te verwijderen en de nog levende mezen vrij te laten. 2 Mezen vlogen weg. Even later was er weer een oudere mees in de tuin, mogelijke zijn de 2 meesjes toch nog opgehaald. In de nestkast zaten 6 dode mezen en er lag nog 1 ei in. Er waren 10 eieren gelegd, zodat er 1 mees ontbrak in de telling. Deze mees is waarschijnlijk de mees die 19 mei in de tuin zat.

20 mei Ongedierte in de nestkast, bovenaanzicht

Laatste mistige opnames van de mezen. Gezien de hoeveelheid spinrag voor de camera is het nog verrassend hoeveel er te zien was.
De 2e opname is het bovenaanzicht van de camera en leds. Er zit erg veel vuil in.

Spinrag voor de camera en leds voor verlichting Spinrag voor de camera

Spinrag voor de camera en leds.