Geachte Verzamelaar,

De "Motivgruppe Ornithologie" werd in 1974 door Prof. dr. Ing. H. Friemann opgericht. Het is een internationale filatelistenclub waarvan de leden, elk op zijn eigen manier, postzegels, poststukken, stempels, postwaardestukken van vogels verzamelen.

Waar houdt de Motiefgroep zich mee bezig:
1. Uitgeven van de Rundbief. Driemaal per jaar verschijnt er een rondbrief in het Duits met een schat aan informatie op het gebied van vogelfilatelie. Het woord brief is al lang niet meer van toepassing want het is een uniek en dik document geworden (ca. 70 pagina's) met alles wat wetenswaardig is over onze hobby.
Voor leden is deze informatie op de website in kleur te bekijken.
2. Uitgeven van een Nederlandse contactbrief met nieuwtjes en wetenswaardigheden die voor de Nederlandse afdeling van belang zijn (tentoonstellingsdata, nieuwe leden, pas verschenen uitgaven op ornithologisch of filatelistisch gebied).
Deze contactbrief verschijnt drie- of viermaal per jaar digitaal en in kleur.
3. Uitgeven van een catalogus voor vogelstempels. Ieder ontvangt eenmaal per jaar aanvullingen op deze catalogus.
4. Contactdagen. De Nederlandse afdeling houdt tweemaal per jaar een contactdag meestal op een centrale plaats in Nederland, waar men zich bezighoudt met filatelistische activiteiten.
Een lezing, filatelistisch en/of ornithologisch, behoort tot de vaste agendapunten. Daarnaast is er gelegenheid tot kopen en ruilen en, uiteraard, het leggen en verstevigen van de onderlinge contacten.
5. "Jahrestreffen". Eenmaal per jaar wordt er een grootse meerdaagse bijeenkomst voor alle leden georganiseerd ergens in Europa. Meestal is dat in Duitsland (omdat daar het grootste aantal leden woont), maar het is ook al eens in Nederland, Luxemburg en Zwitserland gehouden. Ruilen, vogelexcursies en gezelligheid nemen daar een belangrijke plaats in. Het Jahrestreffen wordt ookwel gekoppeld aan een speciale vogelpostzegeltentoonstelling.
6. Rondzenddienst voor stockboeken met postzegels en soms ook wat ander filatelistisch materiaal tegen redelijke prijzen. Voor de belangstellenden is dit een gelegenheid om hun verzameling uit te breiden.
7. Aanvullen website www.mg-o.de. Deze website bevat een Nederlandstalig gedeelte met alle actualiteiten, verslagen, wetenswaardigheden en bekroningen van de leden op regionale, nationale en internationale tentoonstellingen. Uitsluitend voor leden zijn hier ook de complete duitstalige rondbrieven - inclusief nieuwe uitgiften - in kleur te lezen.

Als u lid wilt worden of als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met
Gerard Kolman (tel. 0486-473868)

Bezoek voor meer informatie de site van de Motivgruppe Ornithologie: www.mg-o.de

[ Home ]