Persoonlijke postzegels

Persoonlijke postzegels met afbeeldingen van vogelsklik hier

Trefwoorden: persoonlijke persoonlijk postzegel postzegels zegel zegels tnt sparen verzamelen pers÷nlich personliche personlich personliche briefmarke briefmarken personal stamp stamps pm eigen zelf gemaakte gemaakte zelfgemaakte Sinds een aantal jaar is het mogelijk persoonlijke postzegels te maken. In dit overzicht staan de afbeeldingen van zegels die bij mij bekend zijn. Ik heb de zegels dus niet in bezit. Ik ontvang graag afbeeldingen van zegels met vogels voor plaatsing in deze rubriek. Zwaluw Zwaan Uil Roerdomp Grutto Kemphaan Spreeuw Vink Mees Roodborst IJsvogel Snip Eend Valk Ooievaar Papegaai Fazant Adelaar Struisvogel Ibis Specht Kip Gans Onbekend Fuut Kuiken Pingu´n Aalscholver Kluut Ekster Kwikstaart Lepelaar Boerenzwaluw Zwaan Kerkuil Roerdomp Velduil Wilde Zwaan Grutto Kemphaan Spreeuw Vink Pimpelmees Roodborst IJsvogel Snip Eend Torenvalk Ooievaar Uil Zomertaling Knobbelzwaan Geelvleugelara Fazant Steenadelaar Struisvogel Rode Ibis Zebravink Grote Bont Specht Zijdehoen Canadese Gans Onbekend kuifduiker? Goudvink Geoorde Fuut Vink Onbekend Goudvink kanarie Witte Goudvink Kuiken Wintertaling Pingu´n Aalscholver Bosuil Kluut Slobeend Steenuil Watersnip Ekster Grote gele kwikstaart Lepelaar Nederland Oostenrijk BelgiŰ Frankrijk Bennie van den Brink Onbekend Koos Dansen Madelen Essens Koolmees