Denemarken

 


Gerelateerde items (niet gemeld in Stanley Gibbons catalogus 'Birds on Stamps'):
  Labels
1961 (Parus major)
Koolmees
Great Tit - Kohlmeise
Hele vel
1965 (Aegithalos caudatus)
  
Staartmees
Long-tailed Tit - Schwanzmeise

 

1965 (Parus cristatus)
Kuifmees - 1965
Kuifmees
Crested Tit - Haubenmeise 

 

1965 (Parus caeruleus)
Pimpelmees - 1965  
Pimpelmees
Blue Tit - Blaumeise

 

1965 (Parus major)
Koolmees - 1965   
Koolmees
Great Tit - Kohlmeise

 

1965 (Parus palustris)
Glanskop - 1965  
Glanskop
Marsh Tit -  Sumpfmeise
Hele vel:
2008 (Parus caeruleus)
Pimpelmees - 1965
Pimpelmees
Blue Tit - Blaumeise

 

2008 (Parus major)
Koolmees - 1965
Koolmees
Great Tit - Kohlmeise
Hele vel

 

(Parus major)

kopie van internet


Hele vel

Koolmees
Great Tit - Kohlmeise

 

(Parus caeruleus)

kopie van internet

Pimpelmees
Blue Tit - Blaumeise

 

[ Lijst landen ]    [ Volgende ]