Close this window

White Stork

White Stork
◀ White Stork
photo: © M.E. Dias da Silva / www.ms1dhg.nl
Ciconia ciconia    Ooievaar   White Stork   WeiƟstorch   Cigogne blanche

White Stork
photo: © M.E. Dias da Silva / www.ms1dhg.nl


Close this window