Sluit dit venster

Watersnip

Watersnip
◀ Watersnip

Kenmerken:
Bruin en cremekleurige gevlekte waadvogel, lange rechte snavel, grootte 24 - 28 cm.

foto: © Johan Horneman

Kenmerken:
Bruin en cremekleurige gevlekte waadvogel, lange rechte snavel, grootte 24 - 28 cm.

Gallinago gallinago    Watersnip   Common Snipe   Bekassine   Becassine de marais

Watersnip
foto: © Johan Horneman


Sluit dit venster