Sluit dit venster

Grote stern

Grote stern
◀ Grote stern

Kenmerken:
Zwarte kap (zomer) die uitloopt in een kuif, zwarte snavel met geel puntje, zwarte poten, grijze bovenkant en witte onderkant, grootte 35 - 43 cm.

foto: © Wikipedia 2018

Kenmerken:
Zwarte kap (zomer) die uitloopt in een kuif, zwarte snavel met geel puntje, zwarte poten, grijze bovenkant en witte onderkant, grootte 35 - 43 cm.

Thalasseus sandvicensis    Grote stern   Sandwich Tern   Brandseeschwalbe   Sterne caugek

Grote stern
foto: © Wikipedia 2018


Sluit dit venster