Tweekleurige Mees

[ Home ]

Tweekleurige meesBeschrijving:

De Tweekleurige Mees is ongeveer 17 centimeter, heeft een grijze bovenkant, grijze kuif en licht beige/witte onderkant, zijn vleugels zijn grijs.

Biotoop:

Loofbos, open bosrijk gebied.

Voedsel:

Veel mezen overleven de winter doordat vogelliefhebbers hen voedsel geven. Dat is bij deze soort ook het geval; waarschijnlijk kan hij zich nu naar het noorden van Amerika uitbreiden. Toch kan hij ook zonder hulp 's winters aan voedsel komen: met zijn forse snavel kraakt hij noten die voor de meeste andere mezen niet te openen zijn.

Geografische verspreiding:

Het Oosten van Noord-Amerika, Zuiden tot Texas en tegenwoordig zich Noordelijk tot Ontario uitbreidend.

Namen:

• Duits Indianermeise
• Engels Tufted Titmouse
• Frans Mésange bicolore
• Latijns Beolophus bicolor
(voorheen Parus bicolor)
• Nederlands Tweekleurige mees
• Zweeds Östlig gråmes

Bron: o.a. Geïllustreerde Encyclopedie van de vogels / 1999 / (ISBN 90 6113 883 3)

[ Home ]   [ Naar overzicht ]