Verslag van het 2e nest van een stel koolmezen

De koolmezen zijn op 5 juni 2003 begonnen met de nestbouw. Dit is een paartje dat een eerste broedsel heeft grootgebracht in een 20 meter verderop gelegen nestkast. Van dit broedsel heb ik de jongen niet zien uitvliegen. Wel heb ik gedurende de dagen erna jonge mezen gehoord en gezien, ik denk dat de jongen omstreeks 26 / 27 mei uitgevlogen zijn.

Op 3 juni hoorde ik het mannetje weer zijn territorium afbakenen wat er volgens mij op duidt dat hij het met de jongen wel best vindt en wel in is voor een tweede nestje.

Op 4 juni kwam hij 's avonds ook een kijkje nemen bij mijn nestkast, nog zonder vrouw koolmees
Toen ik 's ochtends 5 juni van huis wegging zag ik het mannetje wederom bij de kast en had toen stille hoop dat ze een tweede broedsel in mijn kast zouden beginnen, 's Avonds zag ik nestmateriaal rond de kast liggen en diezelfde avond overnachtte het vrouwtje in de kast. De camera moest toen nog ge´nstalleerd worden, dat heb ik de dag erop gedaan toen de mezen toch niet druk waren met de nestbouw.

Het nestje was erg snel af, het eerste ei is reeds op 8 juni gelegd. In totaal werden 6 eitjes gelegd, na 5 eitjes begon de mees reeds te broeden. Wat me opviel was dat de eitjes tijden de legperiode niet bedekt waren met nestmateriaal, ze waren perfect zichtbaar.

Op 24 juni zijn de eerste 2 eieren uitgekomen, de dag erop nog 2 en 26 juni 1 ei. Een ei is niet uitgekomen. In totaal dus 5 jonge koolmezen met een leeftijdsverschil van ongeveer 1,5 dag. Duidelijk was dat 1 jong qua ontwikkeling achterbleef bij de rest, na 7 dagen zag ik nog maar 4 jongen, het achtergebleven jong was niet meer zichtbaar, deze is mogelijk door een oudermees uit de nestkast verwijderd. De jongen worden voornamelijk met sprinkhanen gevoerd, met af en toe een rupsje (het echte rupsen seizoen is tenslotte over). Momenteel zijn de 4 overgebleven koolmezen 11/12 dagen oud, ik verwacht dat ze rond 15 juli uitvliegen.

Over de camera (Boxwatch) ben ik erg tevreden, beeld en geluid is van uitstekende kwaliteit (nog steeds, ook nog geen vuiligheid of spinnenwebje voor de lens). Kortom, fantastische beelden.

Op 13 juli zijn de 4 overgebleven koolmezen uitgevlogen. De eerste vloog rond 8 uur,de tweede en derde vlak achter elkaar rond de klok van 1 en een nestdotje (laatste vogel uit een nest) wist tenslotte ook nog uit de kast te komen rond 3 uur vanmiddag. Hij belandde op mijn balkon waar hij nu nog steeds zit,bedelend om voer en wachtend op een van zijn ouders die helaas voor hem geen aandacht hebben. Ik vrees dan ook dat deze mees het niet zal redden. 

Het uitvliegen van de mezen liep toch eigenlijk anders dan gebruikelijk. Afgelopen jaren werd er tot op het moment van uitvliegen door beide ouders druk gevoerd, dit jaar echter werd er alleen door het mannetje een aantal keren in de ochtend wat voer naar de kast gebracht. Vanaf een uur of 8 stopte ook het mannetje met voeren, wel zag ik hem nog een vanuit een boom toekijken of de jongen al een beetje haast maakten met het uitvliegen, hij kwam echter niet meer bij de kast. Het meest opvallend echter vond ik dat ik het vrouwtje vandaag, zowel bij de kast als in de nabije omgeving niet gezien heb. Gistermiddag rond 5 uur toen ik voor het laatst gekeken had was zij nog volop actief. De kans dat ze nadien door een kat of sperwer gegrepen is lijkt mij vrijwel uitgesloten, wie heeft hier een verklaring voor? Zou ze eigenlijk net als het mannetje vanaf 8 uur door weg te blijven de jongen stimuleren het nest te verlaten? Toch kan je ondanks dat er slechts 4 jongen uitgevlogen zijn geen slecht resultaat noemen, zeker daar het een tweede broedsel betreft en die willen nog wel eens mislukken, het mooie weer heeft zeker in hun voordeel gewerkt. Aan prooidieren geen gebrek.

Het broedproces en het voeren live te kunnen volgen was echt gaaf en mijn kast is wat mij betreft dan ook een aanwinst.

Tom Glucker

  koolmees - 1e nest
Madelen Essens
Friesland
koolmees - 2e nest
Tom Glucker
Start nestbouw: 20 april 2003 5 juni 2003
bouwen van nest (dagen) 7 3
1e ei  27 april 8 juni
aantal eieren 10 6
start broeden 5 mei 12 juni
broedduur (dagen) 13 - 14 12
1e jong 18 mei 24 juni
Aantal jongen 10 5
nestduur (dagen) 21 20
Datum uitvliegen 8 juni 2003 13 juli 2003
Aantal jongen uitgevlogen 9 4
Totaal aantal dagen 49 38

[ Terug ]