Vogels in mijn tuin

 Vink  Merel

 Roeken eten graag van de vetbollen  2 eenden eten mezenvoer uit een bakje op de grond

Welke verschillende vogels heb ik in mijn Friese tuin gezien?
Tot en met mei 2020, zijn er in mijn tuin 41 verschillende vogels waargenomen:

- appelvink (1 keer)
- bonte vliegenvanger
- boomkruiper
- boomklever (1 keer)
- eend
- ekster
- fitis
- gaai
- groenling
- grote bonte specht
- heggemus
- houtduif
- huismus
- huiszwaluw
- kanarie (1 keer)
- kauw
- kraai
- keep
- koolmees
- kraai
- kramsvogel
- kwikstaart
- merel
- pimpelmees
- putter
- ransuil
- ringmus
- roek
- roodborst
- sperwer (te vaak)
- spreeuw
- staartmees
- tjiftjaf
- Turkse tortel
- vink
- waterhoen
- winterkoning
- zanglijster
- zwarte mees (zie foto's hieronder)
- zwarte roodstaart
- zwartkop

Een zwarte mees bij de pinda's   Een zwarte mees bij de pinda's

In deze 'broodkorf' kan ongeveer 200 gram pinda's.
Strooivoer verwerk ik in een 'vetbol'.

In de tuin is er een voerkooi en boomstam met gaten (vetboom) geplaatst:

Voerkooi bijna 'anti eend' Voerkooi bijna 'anti eend'

Het is de bedoeling dat eenden niet eten van het vogelvoer. Dat lukte uiteindelijk op de volgende manier:
- de voerbakjes zijn verder naar achteren in de kooi geplaatst
- de kooi is dichter bij het huis gezet.

De kooi is gemaakt van tuingaas, de gaten zijn 10 bij 6,5 cm (hoog * breed). Merels hippen er gemakkelijk doorheen.
De kooi is 55 bij 80 cm, de hoogte is 60 cm. Aan drie kanten zit een extra flap van 20 cm, om er een steen op te leggen tegen verschuiven van de kooi. Aan de 4e kant, die tegen de muur staat, is de flap wat korter.
De kooi wordt afgesloten met een deksel.

Vetboom met gatenSpecht bij vetboom

In de boomstam zitten steeds 2 gaten naast elkaar van 35 mm doorsnede en 17 mm diepte.
Totaal 12 gaten. De onderste gaten zitten 40 cm vanaf de grond, als de gaten te laag beginnen, dan kunnen katten en eenden de gaten leeg eten.

 [ Vetbollen maken ]