De quiz spelen         Sinds 1-1-2018 is deze quiz 2363 keer gespeeld, dit is gemiddeld 7 keer per dag met 28 vragen per keer.

Deze quiz en heel veel andere quizzen staan op: quiz.startpagina.nl.
Ziet u als vogelkenner een fout in deze quiz, of zijn er vogelafbeeldingen die verwarrend zijn, laat het even weten per e-mail.
Een onjuiste score kan dan door mij gecorrigeerd worden.

Help met het verbeteren en uitbreiden van deze quiz!
Alle vogels die in de quiz gevraagd kunnen worden, staan dit overzicht - klik hier
Voor deze quiz kunt u kwalitatief goede en scherpe foto's toesturen:
Voorwaarden:
- De vogel moet compleet op de foto staan zonder prooi
- Eventuele plaatsing is (als gewenst) met naamsvermelding, website of bronvermelding.
- De maker van de foto moet accoord gaan met plaatsing in de quiz.
- Een uitsnede van de vogel is maximaal 280 * 280 pixels, het detail onderdeel is maximaal 240 * 240 pixels.
- De echte foto - die getoond kan worden na een antwoord - is maximaal 800 * 800 pixels.
- De vogels moeten in Nedeland voorkomen, bron hiervoor is onder andere het boek 'De grote encyclopedie Vogels in Europa'.
- Er wordt 1 foto per vogel geplaatst.
- Foto's worden op volgorde van binnenkomst behandeld en geplaatst.
- Plaatsing van foto's is gratis.
- Als na verloop van tijd een veel betere foto gestuurd wordt, dan kan een eerdere foto vervangen worden.

Van deze vogels zoek ik nog een mooie afbeelding:
Auerhoen (mannetje)
Bergeend (mannetje)
Blauwborst (vrouwtje)
Bonte vliegenvanger (mannetje)
Boomvalk
Bosrietzanger
Bruine kiekendief (mannetje)
Buidelmees (vrouwtje)
Europese kanarie
Gele kwikstaart (vrouwtje)
Gierzwaluw
Grauwe klauwier (vrouwtje)
Groenling (vrouwtje)
Grote lijster
Grote zaagbek (mannetje)
Grote zaagbek (vrouwtje)
Holenduif
Kanoet
Keep (vrouwtje)
Kemphaan (mannetje)
Kleine bonte specht (vrouwtje)
Kleine Mantelmeeuw
Kneu (mannetje)
Kneu (vrouwtje)
Koekoek (vrouwtje)
Krakeend (vrouwtje)
Krooneend (mannetje)
Kruisbek (vrouwtje)
Nachtegaal
Nachtzwaluw (vrouwtje)
Pijlstaart (vrouwtje)
Purperreiger
Slobeend (vrouwtje)
Smient (vrouwtje)
Sneeuwgors (vrouwtje)
Snor
Stormmeeuw
Tuinfluiter
Wespendief
Wielewaal (vrouwtje)
Wintertaling (vrouwtje)
Zomertaling (mannetje)
Zwarte roodstaart (mannetje)
Zwartkop (vrouwtje)