De quiz nogmaals doen

Deze quiz en heel veel andere quizzen staan op: quiz.startpagina.nl
Ziet u als vogelkenner een fout in deze quiz, of zijn er vogelafbeeldingen die verwarrend zijn, laat het even weten per e-mail.
Een onjuiste score kan dan door mij gecorrigeerd worden.

Help met het verbeteren en uitbreiden van deze quiz!
Voor deze quiz kunt u kwalitatief goede en scherpe foto's toesturen:
Voorwaarden:
- De vogel moet compleet op de foto staan (voor iedereen die de hele vogel wil zien in de quiz)
- Eventuele plaatsing is (als gewenst) met naamsvermelding, website of bronvermelding.
- De maker van de foto moet accoord gaan met plaatsing in de quiz.
- Het detail onderdeel is maximaal 240 * 240 pixels.
- De echte foto - die getoond kan worden na een onjuist antwoord - is maximaal 800 * 800 pixels.
- De vogels moeten in Nedeland voorkomen, bron hiervoor is het boek 'De grote encyclopedie Vogels in Europa'.
- Er wordt 1 foto per vogel geplaatst.
- Foto's worden op volgorde van binnenkomst behandeld en geplaatst.
- Plaatsing van foto's is gratis.
- Als na verloop van tijd een veel betere foto gestuurd wordt, dan kan een eerdere foto vervangen worden.


Van deze vogels zoek ik nog een mooie afbeelding:
Alk ==> bron wikipedia
Auerhoen  
Bergeend (vrouwtje) ==> bron wikipedia
Boomkruiper ==> bron wikipedia
Boomvalk  
Bosuil ==> bron wikipedia
Buidelmees ==> bron wikipedia
Eider (mannetje) ==> bron wikipedia
Ekster ==> bron wikipedia
Europese kanarie  
Fazant (mannetje) ==> bron wikipedia
Fazant (vrouwtje) ==> bron wikipedia
Gekraagde roodstaart  
Gierzwaluw ==> bron wikipedia
Grote bonte specht (vrouwtje)  
Grote burgemeester  
Grote stern ==> bron wikipedia
Grote zaagbek (mannetje)  
Grote zaagbek (vrouwtje)  
Havik  
Hop ==> bron wikipedia
Huiszwaluw ==> bron wikipedia
Kanoet  
Kemphaan (mannetje)  
Klapekster ==> bron wikipedia
Kleine plevier ==> bron wikipedia
Kneu  
Koekoek  
Kolgans ==> bron wikipedia
Kraanvogel  
Krooneend (mannetje)  
Kruisbek ==> bron wikipedia
Kwartel ==> bron wikipedia
Nachtegaal  
Nonnetje (mannetje) ==> bron wikipedia
Nonnetje (vrouwtje) ==> bron wikipedia
Oeverzwaluw  
Paap  
Papegaaiduiker ==> bron wikipedia
Patrijs  
Pijlstaart (mannetje) ==> bron wikipedia
Purperreiger  
Raaf ==> bron wikipedia
Rietgans ==> bron wikipedia
Roze pelikaan ==> bron wikipedia
Slechtvalk ==> bron wikipedia
Slobeend (mannetje) ==> bron wikipedia
Slobeend (vrouwtje)  
Smient (mannetje) ==> bron wikipedia
Sneeuwuil ==> bron wikipedia
Snor  
Spreeuw  
Stadsduif / Rotsduif ==> bron wikipedia
Steenuil ==> bron wikipedia
Steppearend  
Tapuit ==> bron wikipedia
Tjiftjaf  
Topper (mannetje) ==> bron wikipedia
Veldleeuwerik ==> bron wikipedia
Visdief ==> bron wikipedia
Waterral  
Waterspreeuw  
Wespendief  
Wielewaal (mannetje) ==> bron wikipedia
Wilde zwaan ==> bron wikipedia
Woudaap  
Wulp ==> bron wikipedia
Zeekoet  
Zilverplevier ==> bron wikipedia
Zomertaling  
Zwarte roodstaart (vrouwtje) ==> bron wikipedia
Zwarte specht ==> bron wikipedia